Dimarts , 30 Novembre 2021

PROTOCOL EN CAS D’ACCIDENT

Quin procedimiento he de seguir en cas de que succeeixi una urgència en un entrenament o partit del club?

  1. Trucar al teléfono d’emergències de l’assseguradora de federats: 91 325 55 68
  2. Haureu de comunicar el numero de polissa:

-De Escola a Cadet (inclòs): 048961051.

-De Júnior a Sènior i entrenadors i delegats: 048957716

Una vegada acabada la visita s’ha de demanar l’informe Mèdic i enviar-lo a : accidentsmutua@uegaudi.com en un plaç no superior als 2 dies despuès de la visita. En el email s’ha d’indicar: Nom del jugador, equip i edad.

Torbareu tota la informació a: https://www.basquetcatala.cat/pagina/9043