Política de privacitat

A l’efecte del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), UNIÓ ESPORTIVA GAUDÍ informa a l’Usuari, que quantes dades personals faciliti en qualsevol moment i de forma voluntària a la nostra empresa o als nostres empleats, seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota responsabilitat de UNIÓ ESPORTIVA GAUDÍ i seran tractats amb l’exclusiva finalitat de gestionar la nostra relació comercial amb vostè i per a remetre-li informació sobre aquells productes i serveis en els quals vostè pugui trobar-se interessat. Vostè podrà exercitar en qualsevol moment el seu dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició tal com estipula la LOPD, escrivint a la nostra seu social:

UNIO ESPORTIVA GAUDÍ
St.Antoni M.Claret, 146
08025-Barcelona

També pot exercitar aquests drets a través de la següent adreça de correu electrònic: XXX indicant la referència. Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors sol•licitem a l’Usuari que ens comuniqui, el més aviat, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Mesures de seguretat

Li informem que han estat adoptades totes les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos que estan exposats, tot això, conforme a l’establert en l’Article 9 de la LOPD i en el Capítol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre pel qual s’aprova el nou Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades personals.

Com posar-se en contacte amb nosaltres per als seus comentaris i preguntes

Estem a la seva total disposició per a respondre a les seves preguntes, preocupacions o comentaris referents a la nostre Club, els nostres productes, el nostre lloc Web o la nostra política de privacitat.

Els oferim les següents formes de posar-se en contacte amb nosaltres:
UNIO ESPORTIVAGAUDÍ
St.Antoni M.Claret, 146
08025-Barcelona
e-mail: unioesportivagaudi@gmail.com