Junta directiva

Després de la reunió duta a terme el dimecres 25 de setembre del 2019,queda constituïda la junta directiva de la següent forma:

PRESIDENT: Antoni Almasqué

VICEPRESIDENT: Eduard Pastó

SECRETARIA: Eulàlia Mateo

TRESORER: Jordi Bellós

VOCAL: Ricard Marcos

VOCAL: Josep Navarro